Khách hàng đã đào tạo

khoá học

Các khóa học từng bước giúp bạn chuyển đổi cuộc sống, thay đổi chỉ số tài chính, sống cuộc sống tự do hơn & hạnh phúc hơn.
Khoá học đặc biệt và duy nhất tại Việt Nam đúc kết kinh nghiệm thành công của hơn 500 dự án do BrainMark tư vấn cho các tập đoàn lớn thông qua mô hình BrainBOS. Chương trình do Thạc sĩ David Tân Nguyễn – Giám đốc Chiến lược của BrainMark trực tiếp chia sẻ.
Nhằm giúp các cấp lãnh đạo và quản lý điều hành doanh nghiệp nhẹ nhàng hơn, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ sau covid và tạo lập doanh nghiệp trường tồn, Công ty BrainMark Vietnam tổ chức chương trình đào tạo: “Sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp trường tồn”
Nhu cầu tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cao. Hãy tham gia trở thành thành viên của Hội đồng Chuyên gia BrainBOS, nơi hộ tụ những Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và đào tạo doanh nghiệp.
AOP 2023 là khoá học hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch SXKD cho năm 2023 duy nhất tại Việt Nam đúc kết kinh nghiệm thành công của hơn 500 dự án do BrainMark tư vấn cho các tập đoàn lớn thông qua công cụ lập kế hoạch BrainAOP.
Văn hóa doanh nghiệp là tài sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp.. Trong quá trình xây dựng và phát triển, văn hóa đóng vai trò quyết định sự tồn tại lâu dài mỗi của doanh nghiệp.
Con người là tài sản vô giá của Doanh nghiệp. Không có con người thì mọi mục tiêu, kế hoạch hay chiến lược… mãi còn nằm trên giấy mà thôi. Và Hệ thống đánh giá năng lực được xem là đỉnh cao trong quản trị nguồn nhân lực.

ĐĂNG KÝ COACHING 90 PHÚT

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

Khách hàng đánh giá 

Ông Lại Minh Duy
TGĐ TST Touris
Chương trình đào tạo của Anh David Tan Nguyen cùng các case study trong quá trình học đã giúp Công ty tôi có những đúc kết thiết thực trong việc rèn luyện đội ngũ của mình
5/5
Bà Lê Thị Thanh Lâm
Nguyên P.TGĐ Saigon Food
Chúng tôi muốn đồng hành lâu dài cùng công ty BrainMark trong các chương trình tư vấn và đào tạo, vì sự chuyên nghiệp và tận tâm của anh David Tan Nguyen và đội ngũ chuyên gia.
5/5
Ông Cao Thành Tín
TGĐ Công ty Bột Giặt LIX
Trong quá trình Công ty đưa lê kế hoạch triển khai hệ thống KPI đánh giá năng lực nhân viên, chúng tôi đã lựa chọn rất nhiều công ty tư vấn với kinh nghiệm phát triển cho các công ty lớn và sự tận tâm của đội ngũ BrainMark chong tôi đã sự tin mời BrainMark tư vấn cho sự án KPI lần này
5/5