BẠN MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA BRAINBOS?

Nhu cầu tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cao. Tuy nhiên để làm được ngành này bạn cần có kiến thức chuyên môn và am tường về mô hình BrainBOS.

 • Bạn muốn tham gia lĩnh vực tư vấn, đào tạo?
 • Bạn mong muốn khởi nghiệp bằng công ty đào tạo?
 • Bạn thích chia sẻ giá trị cho doanh nghiệp?

Hãy tham gia trở thành thành viên của Hội đồng Chuyên gia BrainBOS, nơi hội tụ những Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và đào tạo doanh nghiệp.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC SAU KHI THAM GIA:

 • Có thu nhập hấp dẫn 6.000 $ - 12.000 $ / tháng
 • Chứng nhận Chuyên gia BrainBOS
 • Cung cấp tài liệu chuẩn hoá theo mô hình BrainBOS
 • Công cụ tư vấn chuyên nghiệp do BrainMark Vietnam hỗ trợ
 • Được xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân
 • Tham gia vào Hội đồng Chuyên gia BrainBOS tại Việt Nam
 • Tham gia vào các dự án tư vấn
 • Khẳng định bản thân đóng góp phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Tuổi từ 35 trở lên
 • Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
Kiến thức

Tinh hoa Quản trị

Chứng nhận

Chuyên gia BrainBOS

Học phí

68.000.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHẦN 1. NĂNG LỰC NGHỀ TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Buổi 1: NGHỀ TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

 • Giá trị nghề nghiệp
 • Sứ mệnh chia sẻ đam mê và giá trị cho doanh nghiệp
 • Tư duy khởi nghiệp thành công trong nghề tư vấn, huấn luyện.
 • Hành trình đi tới thành công, tự do của bạn

Buổi 2: CHÂN DUNG NGƯỜI TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

 • Ngoại hình và trang phục
 • Bộ đồ nghề của người tư vấn, huấn luyện chuyên nghiệp
 • Những điều nên và không nên của nghề tư vấn
 • Đạo đức người tư vấn doanh nghiệp

PHẦN 2. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CHUYÊN GIA BRAINBOS

Buổi 3,4: MÔ HÌNH BRAINBOS – MÔ HÌNH TẠO SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG

 • Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS
 • Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp
 • Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.
 • Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

Buổi 5,6: HƯỚNG DẪN TƯ VẤN MÔ HÌNH BRAINBOS

 • Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cách thức chia sẻ thông tin cho doanh nghiệp
 • Quy trình triển khai BrainBOS cho doanh nghiệp

Buổi 7,8: TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP – TẠO LẬP CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

 • Biết cách xây dựng bảng tầm nhìn cho doanh nghiệp
 • Biết cách xây dựng chiến lược công ty
 • Biết xây dựng con đường thành công cho doanh nghiệp
 • 7 sai lầm trong hoạch định tầm nhìn và chiến lược doanh nghiệp

Buổi 9,10: XÂY DỰNG CẤU TRÚC CÔNG TY – KHÔNG ĐỂ NHÀ NGHIÊN KHI TRỤ KHÔNG VỮNG

 • Biết phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Biết cách xây dựng ngôi nhà quản trị
 • Biết phương pháp xây dựng cấu trúc công ty
 • Biết lập chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc chính xác
 • 7 sai lầm trong xây dựng cấu trúc công ty

Buổi 11,12: PHỐI HỢP MARKETING – R&D – SALES: GIẢI PHÁP TĂNG DOANH SỐ BỀN VỮNG

 • Phác thảo ý tưởng sản phẩm
 • Quy trình phát triển sản phẩm mới
 • Phối hợp hiệu quả Marketing – R&D – Sales
 • 7 sai lầm thường gặp trong phát triển sản phẩm

Buổi 13,14: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔ SỐ TRONG DOANH NGHIÊP – LÀM THẾ NÀO TỰ ĐỘNG HOÁ DN

 • Biết cách xây dựng hệ thống quản lý
 • Sự phối hợp giữa chính sách – quy định – quy trình
 • Quy trình liên phòng ban
 • Cách thức tự động hoá doanh nghiệp
 • 7 sai lầm trong tự động hoá doanh nghiệp

Buổi 15,16: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

 • 4 lợi ích chính yếu trong đánh giá năng lực
 • Cách thức xây dựng từ điển năng lực
 • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
 • Xây dựng đội ngũ kế thừa và thăng tiến trong doanh nghiệp.
 • 7 sai lầm trong quản trị năng lực đội ngũ

Buổi 17,18: HỆ THỐNG BSC-KPI, LƯƠNG 3P – NHỮNG SAI LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ

 • 5 ý nghĩa trong xây dựng BSC-KPI
 • Biết cách xây dựng hệ thống BSC-KPI
 • Biết cách xây dựng hệ thống lương 3P
 • 7 sai lầm khi xây dựng hệ thống KPI và lương 3P

Buổi 19,20: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – NỀN MÓNG THÀNH CÔNG

 • Tại sao phải có hệ tư tưởng trong điều hành doanh nghiệp?
 • Tại sao nhiều doanh nghiệp có “văn” mà không có “hoá”
 • Văn hoá – câu chuyện doanh nghiệp trường tồn
 • 7 bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp thành công
 • 7 thất bại khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

PHẦN 3. THỰC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Buổi 21. THỰC HÀNH ĐÀO TẠO

 • Thực hành đào tạo cùng Chuyên gia BrainBOS
 • Chia sẻ cách thức triển khai chương trình đào tạo thực tế

Buổi 22. THỰC HÀNH TƯ VẤN CƠ BẢN

 • Thực hành tư vấn cùng Chuyên gia BrainBOS
 • Chia sẻ cách thức triển khai dự án thực tế cơ bản

Buổi 23. THỰC HÀNH TƯ VẤN NÂNG CAO

 • Thực hành tư vấn cùng Chuyên gia BrainBOS
 • Chia sẻ cách thức triển khai dự án thực tế nâng cao

Buổi 24. THAM GIA DỰ ÁN THỰC TẾ

 • Tham gia dự án cùng Công ty BrainMark
 • Chia sẻ và đúc kết kinh nghiệm

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG

GIẢI PHÁP ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI

Chuyên gia brainbos

ThS. DAVID TAN NGUYEN
Chuyên gia BrainBOS
TS. HỒ HÁN DÂN
Chuyên gia BrainBOS
ThS. NGUYỄN HỮU ANH TUẤN
Chuyên gia BrainBOS
TS. NGUYỄN ĐỊNH
Chuyên gia BrainBOS
ThS. LÊ KIM TÚ
Chuyên gia BrainBOS
ThS. TRƯƠNG ANH TÚ
Chuyên gia BrainBOS

QUÀ TẶNG

 • Sách Sức mạnh tăng trưởng trị giá 250.000 VND
 • Bộ tài liệu CEO trị giá 15.000.000 VND
 • Bộ video quản trị doanh nghiệp trị giá 19.000.000 VND
 • Một Voucher đào tạo trị giá 20.000.000 VND
 • Một Voucher chương trình tư vấn trị giá 50.000.000 VND
 • Bộ đồ nghề tư vấn chuyên nghiệp trị giá 50.000.000 VND

ĐĂNG KÝ THAM DỰ