Một sứ mệnh, một ước mơ

Tôi làm việc mỗi ngày chỉ với một sứ mệnh nghiên cứu ứng dụng những giải pháp tiên tiến nhất vào quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Với ước mơ là mỗi doanh nghiệp luôn phát triển mạnh mẽ, trường tồn, tạo giá trị cho nước Việt phồn vinh.

David Tan Nguyen là ai?

Tôi làm giàu cho doanh nhân

Tôi làm việc chăm chỉ với một năng lượng vượt trội để mang lại giá trị cho doanh nhân, doanh nghiệp mà tôi đến tư vấn một hệ tư tưởng mới, hệ thống vận hành bài bản và chuyên nghiệp hơn, giúp doanh nhân làm việc nhẹ nhàng hơn và giàu có hơn.

Với hơn 500 dự án tư vấn đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay, chúng tôi tự hào rằng là một trong những ít người tại Việt Nam đạt được thành tích này.  Giờ đây chúng tôi trở thành tổ chức tạo sức mạnh tăng trưởng hiệu quả nhất được cộng đồng chủ tịch doanh nghiệp ghi nhận.

BẠN MUỐN DOANH NGHIỆP MÌNH TĂNG TRƯỞNG?

Tuy nhiên để có doanh nghiệp phát triển bền vững đến trường tồn là không dễ dàng. Bạn không chỉ sống với doanh nghiệp mình một cách có trách nhiệm mà bạn còn làm cho cả đội ngũ hiểu để cùng bạn phát triển…

  • Bạn muốn có doanh nghiệp phát triển?
  • Bạn muốn điều hành doanh nghiệp nhẹ nhàng hơn ?
  • Bạn muốn doanh thu và lợi nhuận ngày càng cao ?
  • Bạn muốn tạo sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp?

Hãy tham gia với chúng tôi, hành trình xây dựng để trường tồn…

Các khóa học từng bước giúp bạn chuyển đổi cuộc sống, thay đổi chỉ số tài chính, sống cuộc sống tự do hơn & hạnh phúc hơn.

Khoá học đặc biệt và duy nhất tại Việt Nam đúc kết kinh nghiệm thành công của hơn 500 dự án do BrainMark tư vấn cho các tập đoàn lớn thông qua mô hình BrainBOS. Chương trình do Thạc sĩ David Tân Nguyễn – Giám đốc Chiến lược của BrainMark trực tiếp chia sẻ.
Nhằm giúp các cấp lãnh đạo và quản lý điều hành doanh nghiệp nhẹ nhàng hơn, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ sau covid và tạo lập doanh nghiệp trường tồn, Công ty BrainMark Vietnam tổ chức chương trình đào tạo: “Sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp trường tồn”
Nhu cầu tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cao. Hãy tham gia trở thành thành viên của Hội đồng Chuyên gia BrainBOS, nơi hộ tụ những Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và đào tạo doanh nghiệp.
AOP 2024 là khoá học hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch SXKD cho năm 2024 duy nhất tại Việt Nam đúc kết kinh nghiệm thành công của hơn 500 dự án do BrainMark tư vấn cho các tập đoàn lớn thông qua công cụ lập kế hoạch BrainAOP.
Văn hóa doanh nghiệp là tài sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp.. Trong quá trình xây dựng và phát triển, văn hóa đóng vai trò quyết định sự tồn tại lâu dài mỗi của doanh nghiệp.
Con người là tài sản vô giá của Doanh nghiệp. Không có con người thì mọi mục tiêu, kế hoạch hay chiến lược… mãi còn nằm trên giấy mà thôi. Và Hệ thống đánh giá năng lực được xem là đỉnh cao trong quản trị nguồn nhân lực.

HÌNH ẢNH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Bộ sách

Sức mạnh tăng trưởng

Tôi viết cuốn sách này sau hơn 20 năm đúc kết các câu chuyện thực tế của doanh nhân Việt trong quá trình chúng tôi tham gia các dự án tư vấn cho họ.

Mô hình BrainBOS được chúng tôi nghiên cứu và đăng ký bản quyền ở nhiều quốc gia. Và cuốn sách như chia sẻ hết những gì cần thiết cho một doanh nghiệp thành công đến phát triển trường tồn.

Sách dành cho doanh nhân, nếu bạn muốn doanh nghiệp mình có sức mạnh tăng trưởng, hãy đón đọc

Ngoài thời gian đi tư vấn cho doanh nghiệp và viết sách, tôi tham gia vào nhóm các sự kiện chia sẻ cho cộng đổng. Mỗi sự kiện là một chủ đề thú vị được tôi và các chuyên gia BrainBOS đúc kết chia sẻ cho bạn