TÔI LÀ DAVID TAN NGUYEN

Câu chuyện của tôi

MY STORY

Tôi là David Tan Nguyen,

Tôi có một ước mơ rằng mỗi doanh nghiệp sinh ra đều phát triển vững mạnh. Tôi tin rằng bạn cũng vậy. Khi làm việc cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tôi chứng kiến cách làm của mỗi doanh nhân khác nhau, nhưng tựu chung họ mong muốn phát triển. Có những doanh nghiệp mà ở đó doanh nhân chật vật, vất vả, khó khăn lắm vì thiếu năng lực quản trị, thiếu công cụ điều hành…

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing, tôi chính thức thực hiện sứ mệnh của mình là tìm giải hỗ trợ pháp phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi cùng nhóm chuyên gia nước ngoài đã tư vấn hỗ trợ cho hơn 500 dự án tại Việt Nam trong 20 năm qua.

Tôi tham gia vào các tổ chức doanh nhân tại Việt Nam, thành lập công ty tư vấn, công ty đào tạo, công ty cho thuê nhân sự… tất cả đều mong muốn chuyển giao mô hình quản trị hiệu quả cho mỗi doanh nhân, doanh nghiệp.

Tác giả mô hình BrainBOS

Sau thời gian tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn, chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp gặp khó khăn chủ yếu ở những lý do:

  1. Tầm nhìn 5 năm chưa cụ thể và không bám theo tầm nhìn
  2. Cấu trúc không rõ ràng, còn chồng chéo, thiếu tính trách nhiệm.
  3. Chiến lược: thiếu chiến lược cấp công ty, chiến lược chức năng.
  4. Sản phẩm + Sales + Marketing chưa đạt mong đợi.
  5. Con người: công ty chưa bố trí đúng người, đúng việc (năng lực)
  6. Hệ thống quản : chưa hoàn chỉnh, thiếu BMS, OKR, KPI, 3P, Audit…
  7. Văn hoá doanh nghiệp chưa rõ nét.

Do vậy chúng tôi thống nhất chuyển giao mô hình Tạo sức mạnh tăng trưởng BrainBOS cho doanh nghiệp

Những doanh nghiệp điều hành

Đảm nhận vị trí Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế. Thạc sĩ David Tan Nguyen đã từng giữ các vị trí Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Marketing, Giám đốc Thương hiệu, cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước….

Sáng lập BrainGroup, BrainMark, BrainTek, BMG Business Training…

Điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, Ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,…

Hoạt động xã hội và chia sẻ kinh nghiệm điều hành cho CEO của các doanh nghiệp với tư cách là Chủ tịch Uỷ Ban Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp, Chủ tịch CLB Giảng viên Doanh nhân tại Tp.HCM

TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN VỀ

01.

Chiến lược

Chiến lược công ty là lĩnh vực tôi tâm đắc nhất khi tư vấn chiến lược cho hơn 60 tập đoàn trong 20 năm qua.

02.

Tái cấu trúc

Các dự án tái cấu trúc của tôi chỉ đạo thực hiện đã mang lại những bước phát triển mạnh mẽ.

03.

Nhân sự

Tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn biết cách bố trí đúng người và đúng việc

04.

Marketing

Chúng tôi hướng dẫn cho bạn từ ý tưởng đến thị trường nhằm đạt doanh số mong đợi

05.

Thương hiệu

Xây dựng tài sản thương hiệu là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn phải biết cách làm.

06.

Hệ thống

Nếu là doanh nhân, bạn hãy xây dựng hệ thống trước khi nghỉ đến phát triển trường tồn.