SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG TỒN

Trong quá trình tư vấn hơn 20 năm tại Việt Nam, BrainMark Vietnam nhận thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa biết cách tạo sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp, chưa tạo lập được doanh nghiệp phát triển trường tồn

Nhằm giúp các cấp lãnh đạo và quản lý điều hành doanh nghiệp nhẹ nhàng hơn, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ sau covid và tạo lập doanh nghiệp trường tồn, Công ty BrainMark Vietnam tổ chức chương trình đào tạo: “Sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp trường tồn”

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc
 • Cấp quản lý: Manager, Trưởng phòng chức năng
 • Lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp
Kiến thức

TINH HOA QUẢN TRỊ

Phương pháp

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Học phí

9.900.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Buổi 1: TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP – TẠO LẬP CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

 • Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng bằng mô hình BrainBOS
 • Tư duy điều hành doanh nghiệp trường tồn
 • Biết cách xây dựng bảng tầm nhìn và chiến lược công ty
 • Biết xây dựng con đường thành công cho doanh nghiệp
 • 7 sai lầm trong hoạch định tầm nhìn và chiến lược doanh nghiệp

Buổi 2: XÂY DỰNG CẤU TRÚC CÔNG TY – KHÔNG ĐỂ NHÀ NGHIÊN KHI TRỤ KHÔNG VỮNG

 • Biết phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Biết cách xây dựng ngôi nhà quản trị
 • Biết phương pháp xây dựng cấu trúc công ty
 • Biết lập chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc chính xác
 • 7 sai lầm trong xây dựng cấu trúc công ty

Buổi 3: PHỐI HỢP MARKETING – R&D – SALES: GIẢI PHÁP TĂNG DOANH SỐ BỀN VỮNG

 • Phác thảo ý tưởng sản phẩm
 • Quy trình phát triển sản phẩm mới
 • Phối hợp hiệu quả Marketing – R&D – Sales
 • 7 sai lầm thường gặp trong phát triển sản phẩm

Buổi 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHUYỂN ĐỔ SỐ TRONG DOANH NGHIÊP – LÀM THẾ NÀO TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP

 • Biết cách xây dựng hệ thống quản lý
 • Sự phối hợp giữa chính sách – quy định – quy trình
 • Quy trình liên phòng ban
 • Cách thức tự động hoá doanh nghiệp
 • 7 sai lầm trong tự động hoá doanh nghiệp

Buổi 5: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

 • 5 lợi ích chính yếu trong đánh giá năng lực
 • Cách thức xây dựng từ điển năng lực
 • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực
 • Xây dựng đội ngũ kế thừa và thăng tiến trong doanh nghiệp.
 • 7 sai lầm trong quản trị năng lực đội ngũ

Buổi 6: HỆ THỐNG BSC-KPI, LƯƠNG 3P – NHỮNG SAI LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ

 • 5 lợi ích trong xây dựng BSC-KPI
 • Biết cách xây dựng hệ thống BSC-KPI
 • Biết cách xây dựng hệ thống lương 3P
 • 7 sai lầm khi xây dựng hệ thống KPI và lương 3P

Buổi 7: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – NỀN MÓNG THÀNH CÔNG

 • Tại sao phải có hệ tư tưởng trong điều hành doanh nghiệp?
 • Tại sao nhiều doanh nghiệp có “văn” mà không có “hoá”
 • Văn hoá – câu chuyện doanh nghiệp trường tồn
 • 7 bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp thành công
 • 7 sai lầm khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Buổi 8: Q&A - TRAO ĐỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG

 • Giải đáp tất cả các thắc mắc của học viên
 • Chia sẻ ứng dụng các công cụ BrainBOS
 • Coaching theo nhóm ngành doanh nghiệp
 • Coaching theo từng doanh nghiệp cụ thể.
 • Chia sẻ kinh nghiệm điều hành thất bại và thành công.

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG

GIẢI PHÁP ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI

QUÀ TẶNG

 • Biểu mẫu ứng dụng 12.000.000 VND
 • Một Voucher đào tạo trị giá 20.000.000 VND
 • Một Voucher chương trình tư vấn trị giá 50.000.000 VND
 • Học cùng đồng nghiệp > 5 người : ưu đãi 10%
 • Học cùng đồng nghiệp > 10 người : ưu đãi 20%

ĐĂNG KÝ THAM DỰ