Thuận Phát Hưng

Share on facebook

Là một nhà cung cấp hàng đầu các hóa chất phụ gia ngành giấy, Công ty Thuận Phát Hưng hoạt động hầu khắp Việt Nam với hơn 150 mặt hàng hóa chất. Ngoài ra, Thuận Phát Hưng cũng cung cấp hơn 50 chủng loại thiết bị đo lường phòng thí nghiệm phục vụ việc kiểm soát chất lượng giấy và bột giấy.
Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp:

  • Hệ thống BSC – KPI;
  • Hệ thống lương 3P;
  • Văn hoá doanh nghiệp;
  • Chiến lược phát triển công ty;
  • Hệ thống đánh giá năng lực.

Thông qua dự án, BrainMark đã giải quyết được những khó khăn, áp lực của Ban lãnh đạo và cấp quản lý Thuận Phát Hưng đang gặp phải. Từ những chuyên gia của BrainMark, chúng tôi mang đến cho Thuận Phát Hưng sự hài lòng từ dịch vụ đã cung cấp.

Bài viết liên quan