Lễ ra mắt Dịch vụ tư vấn Sức mạnh tăng trưởng™ BrainBOS®

BrainBOS là một sản phẩm chiến lược của BrainMark. Để chính thức “chào sân” dịch vụ tư vấn Sức mạnh tăng trưởng BrainBOS với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, BrainMark trân trọng tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ tư vấn Sức mạnh tăng trưởng BrainBOS. Thời gian và địa điểm diễn ra chương … Đọc tiếp Lễ ra mắt Dịch vụ tư vấn Sức mạnh tăng trưởng™ BrainBOS®